แชร์
 • html5 slideshow
 • html5 slideshow
 • html5 slideshow
1 2 3


ศูนย์สอบบัตรนายหน้า

ผู้แนะนำธุรกิจ  ปัฐยาพันธุ์ เทพารักษ์        
  puttayaphan.ram@gmail.com        
  0945792978        
  https://manager.line.biz/        

ดาวโหลดใบสมัครคลิกที่นี่  

 
 
ผลิตภัณฑ์
 ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
 ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ.บังคับ)
    ประกันอัคคีภัย (FIRE)
    ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
    การประกันเดินทาง (T.A.)
    ประกันสุขภาพ (HEALTH)
    ประกันภัยขนส่ง
    ประกันเบ็ดเตล็ด
สมาชิกศรีกรุงโบรกเกอร์ 
    บริการของเรา
    รายได้จากศรีกรุง 
    คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย
สอบ/อบรมบัตรนายหน้า
    คู่มือติวสอบบัตรนายหน้า
    ตัวอย่างข้อสอบบัตรนายหน้า 
    ศูนย์สอบบัตรนายหน้า
    อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2559
บริษัทประกันภัยมากกว่า 30 บริษัท
    รายชื่อบริษัทประกันภัย
    เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ 
สาขาศรีกรุงทั่วประเทศ
     สำนักงานใหญ่ บางบอน
     สาขาพระราม4(จามจุรี)
     สาขาแจ้งวัฒนะ
     สาขาบางกะปิ
     สาขาสมุทรปราการ
     สาขานครสวรรค์
     สาขาอยุธยา
     สาขาราชบุรี
     สาขาหัวหิน
     สาขาชลบุรี
     สาขาระยอง
     สาขานครราชสีมา
     สาขาขอนแก่น
     สาขาอุดรธานี
     สาขาอุบลราชธานี
     สาขามุกดาหาร
     สาขาภูเก็ต
     สาขาสุราษฏร์ธานี
     สาขาหาดใหญ่
     สาขากระบี่
     สาขาพิษณุโลก
     สาขาเชียงใหม่
     สาขาเชียงราย
     SK Plus Service
ต่อภาษี On Line
       
   
 
 
 
ตรวจสอบสถานะ
                           
   
 
Facebook Fanpage
                           
   
สถิติเว็บไซต์
                           
   
                       
 
 
 
 

ศูนย์สอบบัตรนายหน้า(คปภ.)

 

 

    สถานที่สอบ

      ส่วนกลาง

 • สนง.คปภ.ถ.รัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา) แผนที่
 • สนง.คปภ.เขต 1(วิภาวดี) แผนที่

      ส่วนภูมิภาค

      หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
 2. เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 3. แต่งกายสุภาพ
 4. ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
 5. สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

 

       การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบมิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
 • ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)

        ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การ         ประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18               ธันวาคม 2551)

 

       การขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
 4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

 

 
 
 

ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ปัฐยาพันธุ์ เทพารักษ์ โทร : 0945792978  E-mail : puttayaphan.ram@gmail.com