แชร์
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2 3


ประกันเบ็ดเตล็ด

ผู้แนะนำธุรกิจปัฐยาพันธุ์ เทพารักษ์
puttayaphan.ram@gmail.com
0945792978
https://manager.line.biz/

ดาวโหลดใบสมัครคลิกที่นี่  

 
ผลิตภัณฑ์
  ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
  ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)
  ประกันอัคคีภัย (FIRE)
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
  การประกันเดินทาง (T.A.)
  ประกันสุขภาพ (HEALTH)
  ประกันภัยขนส่ง
  ประกันเบ็ดเตล็ด
สมาชิกศรีกรุงโบรกเกอร์ 
  บริการของเรา
  รายได้จากศรีกรุง 
  คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย
สอบ/อบรมบัตรนายหน้า
  คู่มือติวสอบบัตรนายหน้า
  ตัวอย่างข้อสอบบัตรนายหน้า 
  ศูนย์สอบบัตรนายหน้า
  อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2559
บริษัทประกันภัยมากกว่า 30 บริษัท
  รายชื่อบริษัทประกันภัย
  เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ
สาขาศรีกรุงทั่วประเทศ
    สำนักงานใหญ่ บางบอน
    สาขาพระราม4(จามจุรี)
    สาขาแจ้งวัฒนะ
    สาขาบางกะปิ
    สาขาสมุทรปราการ
    สาขานครสวรรค์
    สาขาอยุธยา
    สาขาราชบุรี
    สาขาหัวหิน
    สาขาชลบุรี
    สาขาระยอง
    สาขานครราชสีมา
    สาขาขอนแก่น
    สาขาอุดรธานี
    สาขาอุบลราชธานี
    สาขามุกดาหาร
    สาขาภูเก็ต
    สาขาสุราษฏร์ธานี
    สาขาหาดใหญ่
    สาขากระบี่
    สาขาพิษณุโลก
    สาขาเชียงใหม่
    สาขาเชียงราย
    SK Plus Service
ต่อภาษี On Line
          
 
ตรวจสอบสถานะ
               
 
Facebook Fanpage
               
 
สถิติเว็บไซต์
               
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
      ประกันเบ็ดเตล็ดเป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ เป็นดังนี้

1. หมวดประกันภัยอุบัติเหตุ

      อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรืออมุ่งหวัง

   1.1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   1.2 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
   1.3 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
   1.4 ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

2. หมวดการประกันภัยทางวิศวกรรม

2.1 การประกันการปฎิบัติงานตามสัญญา

      คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการปฏิบัติงานและยังผลให้ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ

2.2 การประกันภัยเครื่องจักร

คือ การประกันภัยที่ให้ควมคุ้มครองต่อเครื่องจักรหลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีเครื่องจักรนั้น เสียหายหรือบุบสลายโดยไม่คาดไว้ล่วงหน้าได้

2.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ คือ ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบแฟบ

2.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค

      คือ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากสาเหตุจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความชื้น ภัยเปียกน้ำ ความเสียหายจากการดับเพลิง

 

3.การประกันภัยความรับผิด

3.1 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

      คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องจากการบำรุงรักษาและการดูแลสถานที่ ยังผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินและ /หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย

3.2 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของประกอบวิชาชีพ

      คือ การประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ

3.3 ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากต่อผลิตภัณฑ์

      คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์

3.4 ประกันภัยความรับผิดป้ายโฆษณา

      คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา และความสูญเสียหรือเสียหายต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ของผู้สัญจรไปมา

 

4. การประกันภัยอื่นๆ

4.1 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

      คือ คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ใช้สำหรับผู้เล่นกอล์ฟหรือการซ้อมในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนคือ

     4.1.1 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
     4.1.2 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
     4.1.3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
     4.1.4 ประกันอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย

4.2 การประกันภัยโจรกรรม

"คือ ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยโจรกรรม"

จะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ
     4.2.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     4.2.2 ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

4.3 การประกันภัยสำหรับเงิน คือ การประกันภัยการสูญเสียเงิน

4.4 การประกันภัยความซื่อสัตย์ คือ การประกันภัยที่คุ้มครองนายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง

4.5 การประกันภัยกระจก คือ การประกันภัยคุ้มครองการแตกหักของกระจกที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในสถานที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

          

ดาวน์โหลดเอกสารการประกันภัย Non Motor